შპს „ფაირ პრო“ ახორციელებს სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟს.