ნახშირორჟანგოვანი ცეცხლმაქრი 2კგ

 დატენილი ნახშირორჟანგის წონა: 2 – 0,1 კგ

 ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 7,5 კგ

 ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -40-დან  +50-მდე

 ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

 ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

 მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ნახშირორჟანგოვანი ცეცხლმაქრი 3კგ

 დატენილი ნახშირორჟანგის წონა: 3 – 0,15 კგ

 ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 12,5 კგ

 ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -40-დან  +50-მდე

 ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

 ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

 მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ნახშირორჟანგოვანი ცეცხლმაქრი 5კგ

 დატენილი ნახშირორჟანგის წონა: 5 – 0,25 კგ

 ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 18 კგ

 ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -40-დან  +50-მდე

 ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

 ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

 მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ნახშირორჟანგოვანი ცეცხლმაქრი 10კგ

 დატენილი ნახშირორჟანგის წონა: 10 – 0,5 კგ

 ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 42 კგ

 ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -40-დან  +50-მდე

 ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

 ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

 მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ნახშირორჟანგოვანი ცეცხლმაქრი 15კგ

 დატენილი ნახშირორჟანგის წონა: 15 – 0,75 კგ

 ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 50 კგ

 ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -40-დან  +50-მდე

 ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

 ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

 მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი