ქაფოვანი ცეცხლმაქრი 4კგ

დატენილი ქაფის წონა: 4 – 0,2 ლ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 6,6 კგ

 ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -40-დან +50-მდე

 ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

 ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

 მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ქაფოვანი ცეცხლმაქრი 8კგ

დატენილი ქაფის წონა: 8 – 0,4 ლ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 12,2 კგ

 ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -40-დან +50-მდე

 ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

 ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

 მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი