ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 1კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 1 ± 0,05 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 2,2 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -50-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 2კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 2 ± 0,1 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 3,6 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -50-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 3კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 3 ± 0,15 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 4,8 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -50-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 4კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 4 ± 0,2 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 6,3 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -50-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 5კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 5 ± 0,25 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 7,7 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -50-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 6კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 6 ± 0,3 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 9,0 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -50-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 8კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 8 ± 0,4 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 11,4 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -50-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 10კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 10 ± 0,5 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 14,0 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -50-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 25კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 25 ± 1,25 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 50 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -40-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 50კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 50 ± 2,5 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 72 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -50-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი

ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 100კგ

დატენილი ფხვნილის წონა: 100 ± 5 კგ

ცეცხლმაქრის მთლიანი წონა: 150 კგ

ცეცხლმაქრი გამოიყენება და ინახება: -50-დან +50-მდე

ცეცხლმაქრის ვარგისიანობის ვადა: 10 წელი

ცეცხლმაქრის საგარანტიო ვადა: 2 წელი

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელარუსი